KMF 336

Navnet KMF 336 er ikke tilfældigt, men spiller bevidst på associationen til et flynummer. Bogstaverne dækker over forkortelsen Klassisk Musik Festival, mens tallet 336 signalerer de 336 timer, festivalen varer – 14 dage x 24 timer. KMF 336 er bevægelsen hjem for de mange talenter, der vender tilbage fra den store verden for at blive hyldet på deres barndoms egn. Men det er også bevægelsen ud i verden, idet KMF 336 sætter fokus på den række af internationale talenter, der udgår fra Herning-Ikast.


Baggrund for KMF 336

Ideen til KMF 336 blev fostret i 2002, efter at lektor Aage Christiansen indså, at Ikast-Herning området igennem de sidste årtier har været rugekasse for en række af landets mest talentfulde sangere og musikere inden for den klassiske musik. I forhold til andre regioner og egne af landet, synes området omkring Herning-Ikast at besidde et særligt potent vækstlag, der i den grad ansporer til en karriere inden for klassisk musik.

KMF 336 vil profilere Herning-Ikast som et unikt geografisk kulturområde i Jylland. Ved at sætte fokus på områdets eksport af talentfulde musikere og sangere, vil KMF 336 være med til at styrke det lokale selvværd og manifestere kommunernes identitet indadtil som udadtil. Målet er, at gøre Herning og Ikast attraktiv og levende for de borgere, der allerede bor i området og for potentielle tilflyttere – herunder også virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre kulturelle initiativer.


Vision

KMF 336 har til formål at placere Herning-Ikast området på landkortet som Danmarks rugekasse for talenter indenfor klassisk musik i international klasse. Visionen er, at KMF 336 bliver en tilbagevendende begivenhed og at KMF 336 med tiden opnår et internationalt ry som en unik klasisk musikfestival.


Målsætning

Målsætningen er derfor at man med tiden vil kunne lancere en klassisk musikfestival på et så højt kunstnerisk niveau, at den vil kunne markere sig som en international begivenhed i Danmark på lige linje med andre danske internationale kulturbegivenheder. Danmark skal kunne profilere sig selv internationalt med en klassisk musikfestival, som ikke blot geografisk, men også kulturelt kan være med til at fuldende det kulturelle landskab. I kraft af de mange unge musikalske talenter besidder KMF 336 det kunstneriske potentiale til at gøre sig internationalt gældende.